TAKSIRAN ZAKAT GAJI / PENDAPATAN BAGI TAHUN : 2024
    RM
A. PENDAPATAN SEMUA SUMBERSetahun
1. Gaji Pokok :
2. Elaun :
3. Komisyen :
4. Bonus :
5. Lain-lain :
JUMLAH A :
     
B. (-) PERBELANJAAN ASAS YANG DIBENARKAN    
1. DIRI Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM10,800.00 setahun :
2. ISTERI Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM5,000.00 setahun : =
3. ANAK :
  3.1) Anak dibawah tanggungan dihadkan kepada RM2,300.00 seorang : =
. 3.2) Anak yang menuntut di IPT dihadkan kepada RM2,800.00 seorang : =
4. PEMBERIAN KEPADA IBU BAPA
Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM3,000.00 setahun
:
5. PERBELANJAAN RAWATAN
Sekaligus RM500.00
- Jika ada tanggungan menghidapi masalah kesihatan kronik RM2,400.00
:
6. KWSP / LTAT (Mengikut Potongan Sebenar) :
 
  JUMLAH TOLAKAN (B) :
 
C. PENDAPATAN BERSIH (A-B) :
 
D. NISAB SEMASA :
 
E. Tolakan Caruman ke Tabung Haji Jika Ada (setahun) :
F. Pendapatan Bersih C-E :
 
G. ZAKAT UNTUK SETAHUN (C x 2.5%) :
 
H. ZAKAT BULANAN (D / 12 ) :
Kira